ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.

ตาข่ายเทวดา 165 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 165 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 165 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.

ตาข่ายเทวดา 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.

ตาข่ายเทวดา 90 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายเทวดา
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วเทวดา รั้วถักปมเทวดา

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 120 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 120 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ที่ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.

ตาข่ายตาเล็ก 150 ซม.
รั้วตาข่ายถักปม เทวดา 150 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 10 ซม

รั้วตาข่าย ตาเล็ก เหมาะสำหรับ ล้อมสัตว์เล็ก ต้องการความมิดชิดที่มากขึ้น

ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
22 พ.ค. 2566
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
3 ม.ค. 2567
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
4 พ.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
17 เม.ย. 2562
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
21 ก.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
25 ม.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
9 ส.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
13 ก.พ. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายเทวดา ทั่วประเทศ
6 มิ.ย. 2565